Kúpno-predajná zmluva auta: Ako správne pripraviť a čo zahrňuje

Kúpno-predajná zmluva auta je právny dokument, ktorý potvrdzuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri kúpe alebo predaji auta je dôležité venovať pozornosť detailom tejto zmluvy, aby ste sa vyhli možným problémom a nejasnostiam. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne pripraviť kúpno-predajnú zmluvu auta a čo by mala zahrňovať.

Základné prvky kúpno-predajnej zmluvy auta

Kúpno-predajná zmluva auta by mala obsahovať nasledujúce základné prvky:

 1. Údaje o zmluvných stranách – identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho vrátane mena, priezviska, adresy a rodného čísla
 2. Údaje o vozidle – základné informácie o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, evidenčné číslo, výrobné číslo (VIN), počet najazdených kilometrov a farba
 3. Kúpna cena – dohodnutá kúpna cena vozidla, spôsob a termín platby
 4. Dátum a miesto prevodu vlastníctva – presný dátum a miesto, kde sa uskutoční prevod vlastníctva vozidla
 5. Vyhlásenie o technickom stave vozidla – vyhlásenie predávajúceho o technickom stave vozidla a o tom, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky pre prevádzku na verejných komunikáciách
 6. Prípadné vyhradené práva a záväzky – ak sú nejaké špecifické práva alebo záväzky spojené s predajom vozidla, mali by byť jasne uvedené v zmluve
 7. Podpisy zmluvných strán – zmluva musí byť podpísaná oboma stranami, predávajúcim a kupujúcim

Postup pri príprave kúpno-predajnej zmluvy auta

Pri príprave kúpno-predajnej zmluvy auta postupujte nasledovne:

 1. Zhromaždite všetky potrebné informácie – získajte údaje o vozidle a zmluvných stranách, aby ste mohli správne vyplniť zmluvu
 2. Vyberte si vzor zmluvy – môžete použiť vzor kúpno-predajnej zmluvy z internetu alebo od odborníkov, ale uistite sa, že zodpovedá právnym požiadavkám na Slovensku 3. Prispôsobte vzor svojim potrebám – upravte vzor zmluvy tak, aby zodpovedal konkrétnym okolnostiam vášho prípadu, napríklad pokiaľ ide o spôsob platby, termín prevodu vlastníctva alebo prípadné dodatočné podmienky
 1. Skontrolujte zmluvu – dôkladne si prečítajte celú zmluvu a skontrolujte, či obsahuje všetky potrebné informácie a či je zrozumiteľná pre obe strany
 2. Oboznámte sa s právnymi požiadavkami – pred podpisom zmluvy sa oboznámte s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa prevodu vlastníctva vozidla a postupu pri registrácii vozidla v evidencii vozidiel
 3. Podpíšte zmluvu – zmluvu musia podpísať obe zmluvné strany, predávajúci aj kupujúci, a každá zo strán by mala mať svoj vlastný originál zmluvy

Čo robiť po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy

Po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy by ste mali urobiť nasledovné kroky:

 1. Zaplatiť kúpnu cenu – kupujúci by mal zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu vozidla v súlade so zmluvou
 2. Prevod vlastníctva – zmluvné strany by mali spoločne uskutočniť prevod vlastníctva vozidla na príslušnom odbore dopravy, aby sa zmena vlastníka vozidla zapísala do evidencie vozidiel
 3. Poistenie – kupujúci by mal uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) a prípadne aj havarijné poistenie vozidla
 4. Technická kontrola – ak je to potrebné, kupujúci by mal absolvovať technickú kontrolu vozidla a získať platný technický preukaz

Správne pripravená kúpno-predajná zmluva auta je kľúčovým prvkom pri kúpe alebo predaji vozidla. Venujte pozornosť detailom zmluvy a dodržiavajte zákonné požiadavky, aby ste sa vyhli problémom a nejasnostiam. Po podpísaní zmluvy nezabudnite všetko prekontrolovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *