Asistenčné služby a PZP: Ako fungujú a prečo sú dôležité

Asistenčné služby sú často poskytované ako súčasť povinného zmluvného poistenia (PZP) alebo samostatne ako doplnkové poistenie. Tieto služby poskytujú pomoc v prípade problémov s vozidlom alebo pri iných nepredvídateľných situáciách na cestách. V tomto článku sa pozrieme na asistenčné služby, ako fungujú, aké výhody prinášajú a prečo sú dôležitou súčasťou poistenia vozidla.

 1. Čo sú asistenčné služby? Asistenčné služby sú špeciálne služby, ktoré poskytujú pomoc vodičom v prípade problémov s vozidlom, ako sú poruchy, nehody, vybitá batéria, defekt pneumatiky alebo straty kľúčov. Služby zahŕňajú napríklad asistenciu pri odťahovaní vozidla, opravu vozidla na mieste, zabezpečenie náhradného vozidla, dopravu do servisu, ubytovanie alebo pokračovanie v ceste.
 2. Ako získať asistenčné služby? Asistenčné služby môžu byť súčasťou PZP alebo ponúkané samostatne ako doplnkové poistenie. Mnohé poisťovne zahrňujú asistenčné služby v balíčkoch PZP alebo ich ponúkajú za príplatok. Pri výbere PZP alebo doplnkového poistenia je dôležité zvážiť, či asistenčné služby sú pre vás dôležité a či sú zahrnuté v ponuke.
 3. Ako využiť asistenčné služby? V prípade, že potrebujete asistenčné služby, stačí zavolať na telefónne číslo uvedené na vašom poistnom doklade alebo zelenej karte. Poisťovňa alebo jej asistenčný partner vám poskytne potrebnú pomoc, a to buď priamo na mieste alebo prostredníctvom sprostredkovania ďalších služieb, ako je odťah vozidla či poskytnutie náhradného vozidla.
 4. Kedy sú asistenčné služby dôležité? Asistenčné služby sú dôležité v situáciách, keď sa na cestách stretávate s neočakávanými problémami. Poskytujú pomoc a podporu pri poruche vozidla, čo vám umožní pokračovať v ceste s minimálnym oneskorením a stresom. Sú užitočné pre vodičov, ktorí cestujú na dlhé vzdialenosti, často jazdia po neznámych cestách alebo majú staršie vozidlo s vyšším rizikom poruchy. Asistenčné služby môžu byť tiež dôležité pre vodičov s malými deťmi, ktorí potrebujú rýchlu pomoc v prípade problémov.
 1. Aké sú výhody asistenčných služieb? Asistenčné služby prinášajú niekoľko výhod:a) Rýchla pomoc: Asistenčné služby poskytujú okamžitú pomoc v prípade problémov s vozidlom, čím vám ušetria čas a znížia stres spojený s výpadkom vozidla.

  b) Široký rozsah služieb: Asistenčné služby zahŕňajú širokú škálu služieb, ako sú opravy na mieste, odťah vozidla, poskytnutie náhradného vozidla, ubytovanie alebo pokračovanie v ceste.

  c) Pokrytie nákladov: Asistenčné služby často pokrývajú náklady spojené s poskytnutím pomoci, čo znamená, že nemusíte platiť za odťah vozidla, opravy na mieste alebo iné služby.

  d) Pokoj v mysli: Vedomie, že máte k dispozícii asistenčné služby, vám poskytuje pokoj v mysli a zabezpečuje, že budete mať pomoc pri ruke v prípade neočakávaných problémov.

 2. Ako vybrať správne asistenčné služby? Pri výbere asistenčných služieb zvážte nasledujúce faktory:a) Rozsah služieb: Uistite sa, že asistenčné služby zahŕňajú všetky služby, ktoré môžete potrebovať, ako napríklad odťah vozidla, opravy na mieste, náhradné vozidlo alebo ubytovanie.

  b) Geografické pokrytie: Skontrolujte, či sú asistenčné služby dostupné v oblastiach, kde často cestujete, vrátane zahraničných ciest.

  c) Cenník: Porovnajte ceny asistenčných služieb od rôznych poisťovní a zvážte, či sú pre vás dostupné a hodnotné.

  d) Spokojnosť zákazníkov: Prečítajte si recenzie a hodnotenia iných zákazníkov, aby ste zistili, aké skúsenosti mali s konkrétnymi asistenčnými službami. Vyhľadajte poisťovne s dobrým povesťou a spoľahlivými službami.

 3. e) Zmluvné podmienky: Dôkladne si preštudujte podmienky poskytovaných asistenčných služieb a uistite sa, že rozumiete obmedzeniam, výnimkám a požiadavkám na uplatnenie služieb.

Asistenčné služby sú dôležitou súčasťou poistenia vozidla, ktoré poskytujú pomoc a podporu v prípade neočakávaných situácií na cestách. Pri výbere PZP alebo doplnkového poistenia je dôležité zvážiť, či asistenčné služby sú pre vás dôležité a či sú zahrnuté v ponuke. Vyberte si asistenčné služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám, a zabezpečte si pokoj v mysli pri cestovaní.

Zmena PZP: Ako prejsť na inú poisťovňu a čo je potrebné vedieť

Či už hľadáte lepšiu ponuku, nové výhody alebo ste nespokojní so službami svojej súčasnej poisťovne, zmena povinného zmluvného poistenia (PZP) môže byť riešením. V tomto článku sa pozrieme na to, ako prejsť na inú poisťovňu, na čo si dať pozor a aké sú kroky, ktoré je potrebné vykonať pri zmene PZP.

 1. Porovnanie ponúk: Predtým, než sa rozhodnete pre zmenu PZP, je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Zvážte nielen cenu poistného, ale aj výhody a podmienky, ktoré ponúkajú jednotlivé spoločnosti. Môžete využiť online porovnávače alebo sa poradiť s odborníkmi na poistenie.
 2. Zrušenie súčasnej zmluvy: Pred zmenou PZP je potrebné zrušiť súčasnú zmluvu s vašou poisťovňou. Uistite sa, že ste oboznámení s podmienkami zrušenia zmluvy, vrátane výpovednej lehoty a prípadných poplatkov za predčasné zrušenie. Požiadajte svoju poisťovňu o písomné potvrdenie zrušenia zmluvy.
 3. Uzavretie novej zmluvy: Po zrušení súčasnej zmluvy je čas uzavrieť novú zmluvu o PZP s inou poisťovňou. Pri uzatváraní novej zmluvy by ste mali mať pripravené všetky potrebné údaje o vozidle a o sebe ako vodičovi. Po uzavretí zmluvy dostanete novú zelenú kartu, ktorá slúži ako doklad o platnom PZP.
 4. Nepretržitá poistná ochrana: Dôležité je zaistiť nepretržitú poistnú ochranu počas celého procesu zmeny PZP. Zaistite si, že nová zmluva o PZP začne platiť okamžite po skončení platnosti predchádzajúcej zmluvy.
 5. Oznámenie zmien registračným úradom: Pri zmene PZP nie je potrebné oznámiť túto zmenu registračnému úradu, pokiaľ neexistujú špecifické požiadavky v súvislosti s vaším registračným číslom alebo inými okolnosťami. Všeobecne platí, že zmena PZP sa týka len zmluvného vzťahu medzi vami a poisťovňou.
 6. Informovanie leasingovej spoločnosti: Ak je vaše vozidlo na leasing alebo úver, mali by ste informovať leasingovú spoločnosť alebo poskytovateľa úveru o zmene PZP. Niektoré leasingové spoločnosti alebo poskytovatelia úveru majú špecifické požiadavky týkajúce sa PZP, takže je dôležité zabezpečiť, že nová poisťovňa spĺňa tieto požiadavky.
 7. Aktualizácia údajov v elektronických systémoch: Keď zmeníte svoju poisťovňu, je dôležité aktualizovať údaje o PZP vo vašom elektronickom zázname, napríklad v mobilnej aplikácii alebo v systéme sledovania vozidiel. Týmto krokom zabezpečíte, že budete mať vždy aktuálne informácie o svojom poistení.
 8. Overenie platnosti nového PZP: Ako posledný krok by ste mali skontrolovať platnosť vášho nového PZP. Overte si, že máte v rukách platnú zelenú kartu a že vaša nová poisťovňa vás zaradila do svojho systému. Týmto krokom zabezpečíte, že budete chránení v prípade dopravnej nehody alebo iných poistných udalostí.

Zmena PZP môže byť jednoduchým procesom, ak viete, ako na to. Dôkladne si preštudujte ponuky rôznych poisťovní a zvážte všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť vaše rozhodnutie. Postupujte podľa krokov uvedených v tomto článku a zabezpečte si nepretržitú poistnú ochranu a plynulý prechod medzi poisťovňami.

Najčastejšie otázky o PZP: Odpovede na bežné pochybnosti a nejasnosti

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a prevádzky vozidla na Slovensku. Aj keď väčšina vodičov je oboznámená s poistnými základmi, môžu sa vyskytnúť otázky alebo nejasnosti. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie otázky týkajúce sa PZP a poskytneme odpovede, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť toto poistenie.

Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné, pretože chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými vaším vozidlom v prípade dopravnej nehody. Povinnosť PZP zabezpečuje, že v prípade nehody budú mať obete nárok na náhradu škody, či už ide o škody na majetku alebo o osobné úrazy.

Čo pokrýva PZP?

PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám v dôsledku prevádzky vášho vozidla. To zahŕňa škody na majetku, osobné úrazy alebo smrť tretích osôb. PZP nezahŕňa škody na vašom vlastnom vozidle alebo zranenia spôsobené vám samotnému. Pre takéto škody je potrebné uzavrieť havarijné poistenie.

Ako získam PZP?

PZP môžete získať prostredníctvom poistných spoločností, ktoré ponúkajú túto službu. Odporúča sa porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšie podmienky pre vaše konkrétne potreby. Po uzavretí poistnej zmluvy dostanete zelenú kartu, ktorá slúži ako doklad o PZP. Skúste si spraviť PZP online.

Ako sa stanovuje cena PZP?

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad vek vozidla, značka a model, výkon, vek a skúsenosti vodiča, registračná adresa a história poistných udalostí. Poisťovne zohľadňujú tieto faktory pri výpočte rizika a následne stanovujú cenu poistného.

Môžem zmeniť poisťovňu počas platnosti PZP?

Áno, môžete zmeniť poisťovňu počas platnosti PZP. Ak nájdete lepšiu ponuku alebo nie ste spokojní so službami svojej súčasnej poisťovne, môžete zvoliť inú poisťovňu. Pred zmenou poisťovne je dôležité zrušiť súčasnú zmluvu o PZP v súlade s jej podmienkami a uzavrieť novú zmluvu s novou poisťovňou. Nezabudnite, že pri zmene poisťovne by ste mali mať nepretržitú poistnú ochranu, aby ste splnili požiadavky na povinné zmluvné poistenie.

Čo sa stane, ak nemám platné PZP?

Ak nemáte platné PZP a vodiči to zistia, môžete čeliť pokutám, zákazu prevádzky vozidla alebo dokonca trestnému stíhaniu. V prípade dopravnej nehody bez platného PZP budete musieť nahradiť škody spôsobené tretím stranám zo svojho vlastného majetku.

Ako získam zelenú kartu?

Zelenú kartu získate od svojej poisťovne po uzavretí zmluvy o PZP. Táto karta slúži ako doklad o platnom PZP a je potrebné ju mať pri sebe pri jazde vozidlom. Zelená karta je uznávaná v rámci Európskej únie a v niektorých ďalších krajinách.

Ako postupovať pri dopravnej nehode s ohľadom na PZP?

Pri dopravnej nehode by ste mali čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu a podať hlásenie o škode. Poisťovňa vás informuje o ďalšom postupe a potrebných dokumentoch. Zároveň by ste mali spolupracovať s políciou, ak je to potrebné, a dodržiavať ich pokyny.

PZP je dôležitou súčasťou vlastníctva a prevádzky vozidla na Slovensku, a preto je dôležité byť informovaný o jeho základných aspektoch. Dúfame, že tento článok vám pomohol objasniť najčastejšie otázky týkajúce sa PZP a že budete pripravení na správne kroky v prípade potreby.

Kúpno-predajná zmluva auta: Ako správne pripraviť a čo zahrňuje

Kúpno-predajná zmluva auta je právny dokument, ktorý potvrdzuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri kúpe alebo predaji auta je dôležité venovať pozornosť detailom tejto zmluvy, aby ste sa vyhli možným problémom a nejasnostiam. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne pripraviť kúpno-predajnú zmluvu auta a čo by mala zahrňovať.

Základné prvky kúpno-predajnej zmluvy auta

Kúpno-predajná zmluva auta by mala obsahovať nasledujúce základné prvky:

 1. Údaje o zmluvných stranách – identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho vrátane mena, priezviska, adresy a rodného čísla
 2. Údaje o vozidle – základné informácie o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, evidenčné číslo, výrobné číslo (VIN), počet najazdených kilometrov a farba
 3. Kúpna cena – dohodnutá kúpna cena vozidla, spôsob a termín platby
 4. Dátum a miesto prevodu vlastníctva – presný dátum a miesto, kde sa uskutoční prevod vlastníctva vozidla
 5. Vyhlásenie o technickom stave vozidla – vyhlásenie predávajúceho o technickom stave vozidla a o tom, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky pre prevádzku na verejných komunikáciách
 6. Prípadné vyhradené práva a záväzky – ak sú nejaké špecifické práva alebo záväzky spojené s predajom vozidla, mali by byť jasne uvedené v zmluve
 7. Podpisy zmluvných strán – zmluva musí byť podpísaná oboma stranami, predávajúcim a kupujúcim

Postup pri príprave kúpno-predajnej zmluvy auta

Pri príprave kúpno-predajnej zmluvy auta postupujte nasledovne:

 1. Zhromaždite všetky potrebné informácie – získajte údaje o vozidle a zmluvných stranách, aby ste mohli správne vyplniť zmluvu
 2. Vyberte si vzor zmluvy – môžete použiť vzor kúpno-predajnej zmluvy z internetu alebo od odborníkov, ale uistite sa, že zodpovedá právnym požiadavkám na Slovensku 3. Prispôsobte vzor svojim potrebám – upravte vzor zmluvy tak, aby zodpovedal konkrétnym okolnostiam vášho prípadu, napríklad pokiaľ ide o spôsob platby, termín prevodu vlastníctva alebo prípadné dodatočné podmienky
 1. Skontrolujte zmluvu – dôkladne si prečítajte celú zmluvu a skontrolujte, či obsahuje všetky potrebné informácie a či je zrozumiteľná pre obe strany
 2. Oboznámte sa s právnymi požiadavkami – pred podpisom zmluvy sa oboznámte s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa prevodu vlastníctva vozidla a postupu pri registrácii vozidla v evidencii vozidiel
 3. Podpíšte zmluvu – zmluvu musia podpísať obe zmluvné strany, predávajúci aj kupujúci, a každá zo strán by mala mať svoj vlastný originál zmluvy

Čo robiť po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy

Po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy by ste mali urobiť nasledovné kroky:

 1. Zaplatiť kúpnu cenu – kupujúci by mal zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu vozidla v súlade so zmluvou
 2. Prevod vlastníctva – zmluvné strany by mali spoločne uskutočniť prevod vlastníctva vozidla na príslušnom odbore dopravy, aby sa zmena vlastníka vozidla zapísala do evidencie vozidiel
 3. Poistenie – kupujúci by mal uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) a prípadne aj havarijné poistenie vozidla
 4. Technická kontrola – ak je to potrebné, kupujúci by mal absolvovať technickú kontrolu vozidla a získať platný technický preukaz

Správne pripravená kúpno-predajná zmluva auta je kľúčovým prvkom pri kúpe alebo predaji vozidla. Venujte pozornosť detailom zmluvy a dodržiavajte zákonné požiadavky, aby ste sa vyhli problémom a nejasnostiam. Po podpísaní zmluvy nezabudnite všetko prekontrolovať.

Cenník PZP podľa výkonu vozidla (kW): Ako ovplyvňuje výkon cenu poistenia

Cena povinného zmluvného poistenia (PZP) závisí od rôznych faktorov, pričom jedným z nich je výkon vozidla vyjadrený v kilowattoch (kW). V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP a čo by ste mali zvážiť pri výbere vozidla s ohľadom na náklady na poistenie.

Ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP

Výkon vozidla je dôležitým faktorom pri stanovovaní ceny PZP z niekoľkých dôvodov:

 1. Riziko nehody – vyšší výkon vozidla môže znamenať vyššie riziko nehody, pretože rýchlejšie vozidlá majú tendenciu spôsobiť väčšie škody
 2. Náklady na opravy – vozidlá s vyšším výkonom zvyčajne stojí viac na oprave, čo zvyšuje náklady na škodové udalosti pre poisťovne
 3. Záťaž na infraštruktúru – vozidlá s vyšším výkonom môžu mať väčší dopad na infraštruktúru, čo zvyšuje náklady na opravy ciest a mostov

Cenník PZP podľa výkonu vozidla

Na Slovensku nie je jednotný cenník PZP, ktorý by stanovoval ceny poistenia podľa výkonu vozidla. Rôzne poisťovne majú rôzne cenníky, ktoré zohľadňujú nielen výkon, ale aj ďalšie faktory, ako sú vek vozidla, značka a model, vek vodiča a jeho skúsenosti.

Napriek tomu je možné identifikovať určité trendy v cenách PZP v závislosti od výkonu vozidla:

 1. Nižší výkon (do 50 kW) – vozidlá s nižším výkonom majú zvyčajne nižšie ceny PZP, pretože predstavujú menšie riziko pre poisťovne
 2. Stredný výkon (50-100 kW) – vozidlá so stredným výkonom majú mierne vyššie ceny PZP, ale stále sú považované za relatívne ekonomické z hľadiska nákladov na poistenie
 3. Vyšší výkon (nad 100 kW) – vozidlá s vyšším výkonom majú zvyčajne najvyššie ceny PZP, pretože predstavujú vyššie riziko a náklady na opravy pre poisťovne. Vodiči týchto vozidiel by mali byť pripravení na vyššie poistné prémie

Ako ušetriť na PZP s ohľadom na výkon vozidla

Ak chcete ušetriť na PZP, môžete zvážiť niektoré z nasledujúcich opatrení:

 1. Výber vozidla – zvoľte si vozidlo s nižším výkonom, ktoré bude mať nižšie náklady na PZP. Pri výbere značky a modelu zohľadnite aj ceny náhradných dielov a opráv
 2. Vek vodiča – mladší vodiči sú často považovaní za rizikovejších, preto môžu mať vyššie ceny PZP. Ak máte možnosť, urobte si niekoľko rokov skúseností za volantom, aby ste získali nižšie poistné prémie
 3. Bezpečnostné zariadenia – nainštalovanie dodatočných bezpečnostných zariadení, ako sú airbagy, ABS alebo imobilizér, môže pomôcť znížiť cenu PZP
 4. Porovnanie ponúk – porovnajte ceny PZP rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky pre váš výkon vozidla

Cena PZP závisí od rôznych faktorov, pričom výkon vozidla je jedným z nich. Výber vozidla s nižším výkonom môže pomôcť znížiť náklady na poistenie, ale je dôležité zohľadniť aj ostatné faktory, ako sú bezpečnosť, komfort a celkové náklady na prevádzku vozidla. Pri výbere PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zohľadniť svoje individuálne potreby a možnosti.

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ vozidla na Slovensku. Jeho účelom je pokrytie škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb v prípade dopravnej nehody. Ako majiteľ vozidla by ste mali pravidelne overovať platnosť svojho PZP a zaistiť, že je v súlade s platnými predpismi.

Dôvody pre overenie PZP

Overenie PZP je dôležité z viacerých dôvodov:

 1. Zákonná povinnosť – vodiči sú povinní mať platné PZP a jeho absencia môže viesť k pokute alebo iným sankciám
 2. Finančná istota – v prípade dopravnej nehody s platným PZP vám poisťovňa uhradí náklady na škody, ktoré ste spôsobili
 3. Prevencia problémov – overenie PZP vám pomôže zistiť, či sú vaše údaje správne a či je poistenie v súlade s požiadavkami

Ako overiť platnosť PZP

Na overenie platnosti PZP na Slovensku môžete použiť niekoľko spôsobov:

 1. Overenie cez internet – navštívte webstránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) na adrese www.skp.sk, kde nájdete možnosť overenia PZP. Zadajte svoje evidenčné číslo vozidla a systém vám zobrazí údaje o platnosti PZP
 2. Overenie prostredníctvom aplikácie – niektoré poisťovne ponúkajú mobilné aplikácie, ktoré umožňujú overenie platnosti PZP. Stiahnite si aplikáciu svojej poisťovne a prihláste sa do svojho účtu
 3. Telefonické overenie – kontaktujte svoju poisťovňu telefonicky a požiadajte o overenie PZP. Pripravte si evidenčné číslo vozidla a osobné údaje, ktoré vám operátor môže požiadať
 4. Osobná návšteva – môžete sa tiež zastaviť na pobočke svojej poisťovne a požiadať o overenie PZP osobne. Nezabudnite si vziať doklady vozidla a občiansky preukaz

Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že nemáte platné PZP, je potrebné čo najskôr situáciu vyriešiť, aby ste predišli sankciám a problémom v prípade dopravnej nehody:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu – ak si myslíte, že ide o chybu, obráťte sa na svoju poisťovňu a overte si svoje údaje. Je možné, že nastala chyba pri zápise alebo v systéme
 2. Uzavretie novej PZP zmluvy – ak skutočne nemáte platné PZP, musíte čo najskôr uzavrieť novú zmluvu. Môžete tak urobiť online, telefonicky alebo osobne na pobočke svojej poisťovne
 3. Porovnanie ponúk – ak nemáte platné PZP, môžete zvážiť zmenu poisťovne a porovnať ponuky rôznych spoločností. Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky a služby pre vaše potreby
 4. Platenie poistného – pri uzavretí novej PZP zmluvy sa uistite, že ste zaplatili poistné a že platnosť poistenia začala. Nezabudnite si uložiť potvrdenie o platbe
 5. Informujte sa o sankciách – ak ste jazdili bez platného PZP, môžete čeliť sankciám. Informujte sa o možných pokutách alebo iných následkoch a pripravte sa na ich riešenie

Overenie PZP je dôležitým krokom, ktorý by mal každý majiteľ vozidla pravidelne vykonávať. Vďaka overeniu zistíte, či máte platné povinné zmluvné poistenie, a v prípade potreby môžete rýchlo vyriešiť situáciu. Dodržiavanie poistných povinností vám zabezpečí finančnú istotu a ochranu v prípade dopravnej nehody.

Havarijné poistenie – základ ochrany vášho vozidla

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom ochrany vášho vozidla pred rôznymi rizikami, ako sú dopravné nehody, krádeže, požiare, prírodné katastrofy či vandalismus. Na Slovensku nie je toto poistenie povinné, avšak veľa majiteľov vozidiel sa rozhodne pre jeho zmluvu, aby mali istotu finančnej náhrady v prípade neočakávaných udalostí.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré poskytuje finančnú ochranu majiteľovi vozidla v prípade jeho poškodenia alebo stráty. Jeho hlavným účelom je pokryť náklady na opravu alebo výmenu vozidla v prípade škodovej udalosti. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje škody spôsobené na majetku alebo zdraví iných osôb, havarijné poistenie chráni priamo váš majetok.

Druhy havarijného poistenia

Na Slovensku je možné uzavrieť rôzne druhy havarijného poistenia, ktoré sa líšia rozsahom krytia a cenou. Základné formy zahŕňajú:

 1. Poistenie proti krádeži – pokryje škodu vzniknutú pri krádeži vozidla alebo jeho častí
 2. Poistenie proti vandalizmu – chráni majiteľa vozidla pred škodami spôsobenými vandalmi, napr. poškriabaním karosérie alebo rozbitím okien
 3. Kasko poistenie – poskytuje najširšie krytie, zahŕňa ochranu proti dopravným nehodám, prírodným katastrofám, požiarom, krádeži a vandalizmu

Ako vybrať správne poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Hodnota vozidla – staršie a lacnejšie vozidlá zvyčajne nevyžadujú také rozsiahle krytie, ako nové a drahé vozidlá
 2. Rizikové faktory – ak žijete v oblasti s vyšším rizikom krádeže, mali by ste zvážiť poistenie proti krádeži
 3. Osobné preferencie – niektorí majitelia uprednostňujú mať pokoj na mysli s rozsiahlejším krytím, zatiaľ čo iní sú ochotní podstúpiť určité riziko, aby ušetrili na poistnom
 4. Finančné možnosti – porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zvážte, či chcete platiť poistné prémie mesačne, štvrťročne alebo ročne
 5. Poisťovacie podmienky – dôkladne si prečítajte zmluvu a zistite, čo je a čo nie je kryté havarijným poistením, ako aj odkladné lehoty a výluky

Ako uplatniť nárok na náhradu škody?

V prípade škodovej udalosti je dôležité postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 1. Informujte políciu – v prípade krádeže, dopravnej nehody alebo vandalizmu je potrebné kontaktovať políciu a podať trestné oznámenie
 2. Oznámenie škody – čo najskôr kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte škodu, aby mohla byť spustená škodová likvidácia
 3. Zbierka dokladov – zabezpečte potrebné doklady, ako sú fotodokumentácia škôd, záznam z miesta činu, polícia alebo hasičský zápis, odborný posudok a opravný rozpočet
 4. Spolupráca s poisťovňou – spolupracujte s likvidátorom poisťovne a dodržiavajte všetky podmienky stanovené v zmluve
 5. Náhrada škody – ak bude škoda uznána, poisťovňa poskytne finančnú náhradu v súlade so zmluvou a opraví alebo nahradi poškodené vozidlo

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla pred rôznymi rizikami a neočakávanými situáciami. Pri výbere poistenia zvážte svoje potreby, rizikové faktory a finančné možnosti. Správne havarijné poistenie vám môže poskytnúť pokoj na mysli a finančnú istotu v prípade škodovej udalosti.

PZP online výpočet

Presný výpočet ceny

PZP online kalkulačka je pomôcka pre všetkých, ktorí hľadajú presný výpočet PZP poistenia. Je to nástroj, ktorý vám ukáže, za koľko môžete mať vami hľadané poistenie. Ako určite viete, hľadať vhodné riešenie, ktoré by spĺňalo vaše cenové a balíčkové požiadavky môže byť veľmi náročné nielen časovo, ale samozrejme aj finančne. Preto vám na našej stránke ponúkame názor jedného klienta, ktorý tento internetový nástroj využil a ktorý si ho nevie vynachváliť:

„Pred časom som hľadal pre moje auto povinné zmluvné poistenie. Nechcel som však nič cenovo prehnané, ani žiaden špeciálny balíček. Keďže som pracovne vyťažený, nemal som chuť chodiť po pobočkách a tráviť tam hodiny času a to len zisťovaním ceny, ktoré by sa aj tak podrobilo môjmu ďalšiemu užšiemu výberu. Tak som sa pustil do internetového vyhľadávania a narazil som na stránku, ktorá splnila každé z mojich kritérií. Ušetril som hodiny času a do niekoľkých minút som získal presné výpočty ceny z viacerých poisťovní. Vďaka nim som si už nemusel nič viac zapisovať, všetky cenové ponuky som mal zoradené prehľadne, bez toho, aby som si musel niečo zapisovať. Žiadosť prebehla rýchlo a efektívne. Našiel som presne také poistenie, aké som chcel, to znamená aj cenovo aj balíčkovo. Okrem toho som si najprv mohol prečítať zaujímavý článok, ktorý mi takisto pri výbere poistenia pomohol. Vrelo ho odporúčam každému, kto nevie, kde pri hľadaní začať, ale aj tým, ktorí si myslia, že už favorita majú. To im tento názor buď potvrdí alebo vyvráti.“                                                                                                                                  Michal, 44 rokov

Z názoru pána Michala si vypichneme niekoľko faktov:

 1. „Keďže som pracovne vyťažený, nemal som chuť chodiť po pobočkách a tráviť tam hodiny času“

Koľko z ľudí, ktorí hľadajú tento produkt, sú zároveň pracujúci? Drvivá väčšina. Keď si predstavíme slovenské pracovné podmienky, nielen tie platové, ale aj časové, tak mnoho z nás začína pracovať predtým, ako sa otvoria pobočky poisťovní. Zároveň však končia tesne predtým alebo až potom, ako sa zatvoria. Čiže, ak by ste si nechali návštevy pobočiek po práci, je veľmi malá šanca, žeby ste natrafili na nejakú z nich, ktorá bude otvorená. A tak zbytočne premárnite čas. Prečo nevyužiť internet (tak, ako to urobil pán Michal), ktorý je dnes zavedený skoro v každej domácnosti a tým ušetriť hodiny času, ktorý by ste ináč strávili v pobočkách poisťovní zisťovaním jednotlivých cenových ponúk? PZP online kalkulačka vám vypočíta ceny poistenia do niekoľkých minút. Vašou úlohou bude len vypísať jeden formulár, aby mal byť z čoho výpočet vygenerovaný.

 1. „Našiel som presne také poistenie, to znamená aj cenovo aj balíčkovo.“

Ako ste si mohli vyššie prečítať, pán Michal internetovému spôsobu výpočtu ceny PZP nič nevyčíta. Práve naopak, nevie si ho vynachváliť. Ak patríte skôr k tým, ktorí práci s internetom neprišli na chuť, nemusíte sa nijako trápiť. Len si kliknite na vyššie označený výraz, ktorý vás presmeruje, oboznámi vás o niektorých skutočnostiach a umožní vám priamo požiadať o poistenie. Tento výpočet poistenia vám zobrazí ponuky od viacerých poisťovní a takisto pri nich nájdete detaily napríklad o rozsahu poistného balíčka. Niektoré môžu byť lacnejšie, no s nižším krytím, a tie drahšie môžu mať väčšie krytie. Preto hneď neporovnávajte podľa ceny, ale pozerajte sa hlavne na svoje potreby. Ak nepatríte k šťastným jazdcom, zvoľte si skôr širšie krytie. Ak však veľmi nejazdíte, prípadne jazdíte veľmi opatrne, stačí vám to najjednoduchšie a možno aj to najlacnejšie poistenie, ktoré vám poistná kalkulačka určite zobrazí. Samozrejme, netreba sa spoliehať na to, že najlacnejšie poistenie je zároveň to najjednoduchšie. Možno natrafíte na akciu, kedy bude aktuálne najlacnejšie PZP so širším krytím.

PZP online

Ak ste vodič, skúste PZP online

Skúšali ste už niekedy požiadať o online povinnú zmluvnú poistku? Tento spôsob má len výhody. V niektorých prípadoch sa môže javiť  za nevýhodu to, že nemáte priamy kontakt s pracovníkom, ktorý by vám mohol spätne, a teda aj okamžite odpovedať na vaše otázky. Avšak tento bod môžete vnímať aj ako výhodu, pretože vás nikto nemusí neobjektívne ovplyvňovať pri výbere. Prečo neobjektívne? Pretože každý pracovník je zainteresovaný do predaja jeho produktov. Nikto vám nebude odporúčať niečo iné, hoci v ich podvedomí vedia, že na trhu sú určite aj lepšie ponuky, než to, čo vám práve odporúčajú. Aké iné výhody predstavuje? A ako si spraviť overenie PZP?

Výpočet ceny

Kalkulačku na výpočet ceny PZP nemusíte využiť len na zistenie u auta, ale aj iných prostriedkov, akými sú napríklad:

 • motocykel,
 • prípojné vozidlo
 • dodávka do 3,5 tony.

Vo všeobecnosti však budeme hovoriť o aute, pretože práve to sa žiada najčastejšie. Obsahuje jeden formulár, ktorý musí byť vypísaní presne, to znamená bezchybne, aby ceny boli správne a PZP, v prípade jeho uzatvorenia, platné. Viete, čo treba do tohto formulára vypísať? Ide o informácie ohľadom vozidla, ale aj jeho majiteľa.

O vozidle bude treba zadať napríklad to:

 • aký výkon a objem má motor vášho vozidla,
 • jeho prevádzkovú hmotnosť,
 • najvyššiu prípustnú hmotnosť,
 • rok výroby,
 • približný počet km najazdených za rok
 • a iné informácie.

Ohľadom majiteľa je potrebné zadať:

 • dátum narodenia,
 • informácie o vašom vodičskom preukaze resp. o preukaze majiteľa vozidla,
 • spôsobená nehodová udalosť,
 • stav bez škody atď.

Ponúka aj špeciálne akcie a zľavy z poistného, ak máte napríklad dieťa do 15 rokov, ak platíte iný druh poistenia, ak máte účet v OTP banke alebo v prípade iných faktov. Do formulára nezabudnite všetko vypísať pravdivo. Ak všetky tieto údaje neviete spamäti, hlavne tie o vozidle, tak ich nájdete aj v technickom preukaze vozidla.

Ako postupovať?

V zobrazených výsledkoch máte interaktívne ponuky. To znamená, že na ľubovoľnú ponuku, prípadne na ponuku, ktorú ste si vybrali, môžete kliknúť a týmto klikom aj o ňu požiadate. Bude potrebné vypísať ešte niekoľko údajov, aby vaša žiadosť bola riadne odoslaná a do pár minút si skontrolujte vašu mailovú adresu. Mali by ste dostať:

 • potvrdzujúci mail zo strany poisťovateľa,
 • ako aj v prílohe návrh zmluvy,
 • podmienky zmluvy,
 • údaje na zaplatenie poistenia
 • dočasnú zelenú kartu, ktorá je platná 30 dní.

Po zaplatení poistného do tejto doby vám budú na poštou odoslaná karta (originál zelená), ktoré musíte predložiť pri každej kontrole vozidla policajnou hliadkou. Ináč vám hrozia vysoké pokuty.

Nezabúdajte na výpoveď súčasnej zmluvy.

PZP online je skutočne veľmi výhodnou pomôckou, ktorá nepomohla len pánovi Michalovi, ale mnohým ďalším žiadateľom, ktorí nemali čas na to, aby chodili po jednotlivých pobočkách osobne. Ak by ste však chceli informácie a názory tretej strany, viac sa môžete dočítať aj na Financial Times.

Vzor výpovede PZP

Vedeli ste, že vaše súčasné povinné zmluvné poistenie môžete zrušiť hocikedy počas jeho platnosti? Ak ste sa rozhodli podať žiadosť o zrušenie poistenia, ale neviete ako postupovať, tak v tomto článku vám povieme do poslednej bodky, čo by mala taká žiadosť obsahovať, na čo rozhodne nezabudnúť alebo vám rovno poradíme, kde môžete taký vzor PZP výpovede nájsť na https://www.uzavripzp.sk/vypoved-pzp/.

Kde nájdem takýto vzor?

Čo má obsahovať vzor výpovede?Ak si sami žiadosť o zrušenie netrúfate napísať, dávame vám na známosť, že vzor výpovede môžete nájsť aj na stránke, kde ponúkajú aj PZP online, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na označený výraz. Okrem toho v nej nenájdete len jeden vzor na jeden dôvod, ale na každý dôvod výpovede. Takisto sa v nej môžete dočítať všetky informácie o povinnom zmluvnom poistení, môžete si na nej vypočítať a porovnať jednotlivé poistenia, ktoré sú dostupné pre vaše vozidlo, ale o poistenie môžete v nej aj priamo požiadať.

Čo musí obsahovať takáto žiadosť?

Každý oficiálny doklad / žiadosť má pri písaní svoje pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať pre vaše dobro. V prípade nesprávne vypísaného formulára riskujete, že vaša žiadosť nebude akceptovaná a v niektorých prípadoch vám to ani nedajú vedieť, takže by ste zbytočne čakali na to, že vám príde potvrdzujúca správa o akceptácii prípadne zamietnutí žiadosti o zrušenie. Najjednoduchšie pre vás by bolo, ak by ste si otvorili vzor výpovede priamo, ktorý je maximálne presný, a to hlavne preto, aby ste sa vyhli problémom  pri písaní tejto žiadosti. Jediné, čo budete musieť urobiť, je prepísať vaše údaje a údaje o poisťovacej spoločnosti, ktorej žiadosť adresujete. Ak by ste to predsa len chceli vyskúšať sami, prípadne si porovnať vzor výpovede a naším odporúčaním obsahu žiadosti, čítajte ďalej. Čo je dobré v žiadosti nevynechať?

V prvom rade, do hlavičky vášho otvoreného textového dokumentu vypíšte vaše údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje). Nižšie vpravo napíšte adresu spoločnosti, ktorej chcete doručiť žiadosť. Priamo pod adresu alebo úplne na konci žiadosti vľavo napíšte miesto a dátum (deň, kedy žiadosť vypisujete). Nasleduje predmet / vec žiadosti. Predmet alebo vec je v oficiálnych dokumentov jedna z jeho najdôležitejších častí, takže naňho určite nezabudnite. Ako predmet môžete uviesť buď „Žiadosť o zrušenie PZP“ alebo „Výpoveď poistnej zmluvy“, ale samozrejme, môžete použiť aj inú formuláciu, ktorá ale bude vystihovať podstatu vášho listu.

Ako uľahčiť celý proces

Najlepšie by bolo hneď uviesť aj číslo poistnej zmluvy, ktorú vypovedáte, teda napr. „Výpoveď poistnej zmluvy číslo 23546“. Pod predmet napíšte krátky text, v ktorom uvediete kto ste, dátum narodenia, údaje o vozidle, ktoré je predmetom odhlásenia, ako aj popis dôvodu tohto odhlásenia.  Rovnako je vhodné, aby ste do jadra žiadosti uviedli aj číslo vášho bankového účtu, na ktoré vám bude zaslané istá čiastka z poistného, ktorú ste nestihli prečerpať. Za jadrom nezabudnite uviesť nejakú zdvorilostnú frázu typu: „Vopred ďakujem za vybavenie žiadosti o výpoveď poistnej zmluvy“. Na koniec celej žiadosti sa vlastnoručne podpíšte.

Vzor výpovede, ktorý sme vám odporučili, by mal obsahovať všetky nami zmienené informácie. Skutočne by bolo pre vás oveľa jednoduchšie a časovo úspornejšie, ak si len vaše údaje doplníte do niektorého zo vzorov.

Ak vypovedanie nemôžete z rôznych dôvodov uskutočniť sami, tak na tento úkon môžete niekoho notársky splnomocniť. Splnomocnenec môže žiadosť o zrušenie PZP vozidla podať ako na pobočke, tak aj poštou.

Dôvody sú ozaj rôzneNa rôzne dôvody rôzne tlačivá

Ako sme načrtli, vypovedanie PZP môže prebehnúť z viacerých príčin, ktoré sa môžu, ale nemusia týkať samotného vozidla. Začnime tými, ktoré sa týkajú vozidla.

 1. Zrušenie PZP pre likvidáciu vozidla

Vypovedanie je dôležité v prípade, ak vaše vozidlo bolo zlikvidované a ak chcete svoje peniaze späť. Samozrejme, možno nedostanete celú sumu, ale minimálne to, čo už nestihnete prečerpať. Na čo platiť za vozidlo, ktoré už neexistuje? Ak vaše vozidlo odhlasujete z dôvodu likvidácie vozidla, nezabudnite žiadosť dokladovať potvrdením o likvidácii vozidla.

 1. Výpoveď PZP pre vyradenie vozidla z evidencie

Všetko, čo bolo povedané v prípade jedna, je platné aj pre vyradenie vozidla z evidencie. Vozidla však nebolo zlikvidované resp. zošrotované, ale nespĺňa také kritéria, ktoré by mu povoľovali legálnu jazdu na cestných komunikáciách. Ak vaše vozidlo odhlasujete z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie, nezabudnite žiadosť dokladovať potvrdením o vyradení vozidla.

 1. Odhlásenie PZP pre krádež vozidla

Žiadosť o zrušenie podajte aj v prípade, ak vám vozidlo bolo odcudzené. Nečakajte, že sa čoskoro nájde, ale okamžite konajte. Ak vaše vozidlo odhlasujete z dôvodu jeho krádeže, nezabudnite žiadosť dokladovať policajným potvrdením o krádeži vozidla.

 1. Zrušenie PZP pre zmenu majiteľa vozidla

Odhlásenie PZP je potrebné aj vtedy, ak vozidlo mení majiteľa, či už darovacou zmluvou alebo predajom. V dnešnej dobe je práve tento dôvod výpovede najčastejšie využívaný. Ak vaše vozidlo odhlasujete z dôvodu zmeny majiteľa vozidla, nezabudnite žiadosť dokladovať predajnou alebo darovacou zmluvou.

 1. Nastal koniec doby splatnosti?Výpoveď PZP pre koniec doby platnosti poistenia

Vypovedanie je potrebné, aj keď vám oficiálne končí platnosť poistenia, pretože väčšina poisťovní predlžuje zmluvy automaticky, takže vám bude do schránky doručená už len faktúra na zaplatenie poistného. Ak však nechcete s vašou súčasnou poisťovňou ďalej pokračovať, určite žiadosť nezanedbajte. K žiadosti nemusíte v tomto prípade nič pripájať.

 1. Vypovedanie PZP z iných príčin

Zrušiť PZP môžete samozrejme aj z rôznych iných dôvodov, napríklad aj z finančných. Ak ste si našli výhodnejšie, resp. lacnejšie poistenie, maximálne chápeme, ak nechcete zbytočne preplácať. Veď v niektorých prípadoch môže ísť o rozdiely až v stovkách eur, čo už nie je zanedbateľné číslo a žiadna poisťovacia spoločnosť vás nemôže nútiť pokračovať v zmluve za týchto okolností. Treba sa však zmieniť o tom, že ak sa o zrušenie rozhodnete z iných príčin, môžete tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím oficiálnej zmluvy.

Výpoveď PZP je natoľko bežná, že žiadny poisťovateľ by vám s ňou nemal robiť problémy. Snažte sa však žiadosť vypísať správne a hlavne so všetkými údajmi, ktoré sme vám vyššie uviedli. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, kliknite si v tomto zákone.

Pri hľadaní vhodnej PZP vám pomôže Uzavripzp

Prieskum trhu sa oplatíUrobili ste si už prieskum rôznych poisťovacích spoločností? Alebo len uvažujete, aby ste si ho urobili, ale neviete kde a ako začať? V tom prípade vám poradíme vo všetkom, čo by vám mohlo pri výbere a hľadaní vhodnej PZP pomôcť. Povinné zmluvné poistenie, zákonné poistenie alebo zákonná poistka pomenúvajú ten istý typ povinnosti. Tou povinnosť je poistiť každé vozidlo, ktoré vlastníte. Nejde len o poistenie auta, ale aj motorky, prívesného vozíka a všetkých iných motorových a nemotorových vozidiel, či už s evidenčným číslom alebo bez neho, ktoré vchádzajú do cestnej premávky.

Na koho sa obrátiť?

Prvým, čo by ste mali urobiť, je nie chodiť osobne po jednotlivých pobočkách poisťovacích spoločností, ale kliknúť si na stránku Uzavripzp, ktorá vám poskytuje nielen to najlacnejšie PZP, ale nájde vám aj všetky možnosti poistenia vášho vozidla. Prečo sa teda nespoliehať na kamenné pobočky ale dôverovať radšej PZP online?

PZP online

S PZP online si môžete dopriať niekoľko hodín voľna. Ako je to možné? Predstavte si, koľko času by vám zabralo chodiť po jednotlivých pobočkách a zisťovať jednotlivé ceny pzp. Každému pracovníkovi musíte zadať údaje o vozidle zvlášť, potom ešte počúvať prečo si zvoliť práve tú danú poisťovaciu spoločnosť atď. Do straty času môžete započítať aj čas, ktorý trávite presunom z jednej pobočky do druhej, prípadne z miesta vášho bydliska do pobočky. Všetky tieto prieskumy si budete musieť naplánovať na váš voľný čas, čo vám určite nie je veľmi príjemné. Preto vám doporučujeme PZP online, teda poistenie, ktoré je možné uzatvoriť cez internet, z pohodlia domova. Nemusíte sa obávať toho, koľko času vám zas zaberie chodiť hore-dole. Ostanete na jednom mieste. Ak využijete stránku uzavripzp.sk, vyplníte len jeden formulár, ktorý vám vypočíta ceny pzp jednotlivých poisťovacích spoločností. A to nie do niekoľkých hodín, ale výsledky vrátane vypísania formulára budete mať do 10 minút bez toho, aby ste niekam chodili alebo si niečo porovnávali.

Najlacnejšie riešenie nájdete onlineNajlacnejšie PZP auta z porovnania

Hľadáte najlacnejšie PZP auto alebo iného dopravného prostriedku? Tak si buďte vedomý toho, že s online poistením šetríte váš bankový účet. Treba však spresniť, že nie s hocijakou online stránkou ušetríte. Ale ak sa obrátite na uzavripzp.sk, tak určite áno. Pretože táto internetová stránka, na ktorú sa dostanete aj po kliknutí na hore označený výraz, vám ponúka porovnanie povinného zmluvného poistenia. Čo to znamená? Že po vypísaní všetkých potrebných údajov vo formulári, vám vybehne porovnanie jednotlivých PZP. Inými slovami, keďže vyššie zmienená stránka spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami, porovnanie poistenia auta obsahuje výsledky výpočtov poistenia zo všetkých týchto spoločností. Všetko je vypísané zreteľne a pochopiteľne na jednej stránke, takže nemusíte nič prepínať, nič prepisovať, len uvážiť, ktoré zákonné poistenie je pre vás to najvhodnejšie. Ak hľadáte najlacnejšie PZP, s uzavripzp.sk ho určíte nájdete.

Ako sme už spomenuli, na uzavripzp.sk je potrebné vypísať formulár, aby ste mohli dostať relevantné výsledky porovnania jednotlivých zákonných poistiek. V rámci potrebných údajov (ktoré je potrebné vypísať) môžete natrafiť na výkon a objem motora, najväčšiu prípustnú a prevádzkovú hmotnosť, značku a model vozidla, rok výroby, počet kilometrov, ktoré približne najazdíte za rok a tak ďalej. Okrem informácií o vozidle je nevyhnutné vypísať aj iné údaje, a tými sú údaje o majiteľovi. Napríklad dátum narodenia, údaje o vodičskom preukaze, spôsobené nehodové udalosti, prípadne doba stavu bez škody a tak ďalej. Ak by ste si chceli uplatniť nejaké zľavy, môžete tak urobiť po vypísaní iných položiek: účet v OTP banke, dieťa do 15 rokov, platiteľ iného druhu poistenia a tak ďalej.

Priamo z porovnania PZP si môžete vybrať také poistenie, ktoré sa vám najviac pozdáva. Pri rozhodovaní vás nikto nebude ovplyvňovať, iba ak by ste požiadali o odbornú pomoc, o ktorú samozrejme môžete požiadať a to aj prostredníctvom uzavripzp.sk. Po kliknutí na danú ponuku bude potrebné vypísať ešte niekoľko údajov. Na vašu mailovú adresu vám daná poisťovacia spoločnosť do niekoľkých minút zašle návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie PZP, ale aj dočasnú bielu kartu. Určite viete, že na to, aby ste mohli vaše vozidlo bez problémov používať, je potrebné nosiť pri používaní vozidla vždy bielu a zelenú kartu. Dočasná biela karta, ktorá vám je doručená mailom, je platná 30 dní a je potrebné si ju vytlačiť pre prípad policajnej kontroly vozidla. Do tejto doby je nevyhnutné zaplatiť poistné, ináč vám dané zákonné poistenie zanikne. Jazda s nepoisteným vozidlom vás môže vyjsť veľmi draho. Jednorazovo to môže byť niekoľkonásobok ceny ročného zmluvného poistenia na auto, motorku či prívesný vozík. Po zaplatení a zaevidovaní vašej platby vám bude poštou doručená originál biela a zelená karta, platné po takú dobu, na akú ste povinné zmluvné poistenie uzatvorili.

Porovnanie PZP vám ukáže, že jednotlivé ceny poistenia sa môžu líšiť až v stovkách eur, no v konečnom dôsledku je na vás, pre aký spôsob poistenia sa rozhodnete. My vám však nielen na základe svojich skúseností, ale aj na základe mnohých spokojných zákazníkov vrelo odporúčame PZP online. Ak by ste však chceli poznať aj iné názory, prípadne iné skutočnosti o zákonnom poistení, možno vám v tom pomôže aj táto stránka v nemčine.