mBank pôžička

mBank je internetová banka s výhodnými podmienkamiMBank je inovatívna banková spoločnosť s poľskými koreňmi. Vznikla v roku 2007 a na základe vysokých úspechov sa v tom istom roku jej produkty dostali aj na Slovensko. Je dcérskou spoločnosťou poľskej BRE Bank SA. Inováciu predstavoval spôsob bankovníctva vedeného len pomocou internetu alebo telefónu , a práve preto je väčšina bankových služieb zadarmo. Do popredia je teda postavená služba internet bankingu. Banke dôveruje už viac ako 3,5 milióna zákazníkov. Vďaka ich spokojnosti majú na svojom konte už mnoho ocenení. MBank chce mať k svojim klientom skutočne blízko. To je dôvod prečo si vytvorili mBlog, prostredníctvom ktorého informujú o novinkách resp. problémoch. Chce aby aj samotní klienti mali k sebe bližšie a prípadné otázky riešili medzi sebou v sekcii mFórum. Ponúka zriadenie obyčajného účtu, sporenia, poskytuje úvery, poistenia, rôzne druhy kariet a investícií. Pridajme si popis niektorých produktov, pričom dôraz kladieme na mBank pôžičku.

Účty

Ponúka 3 rozdielne typy účtov a určite si každý nájde to, čo hľadá:

a, osobný účet mKonto – silnou stránkou tohto účtu je, že má skoro všetko zadarmo   (vedenie, vytvorenie, zrušenie, platby, 4 výbery…)

b, eMax – platobná karta, ktorá je zároveň sporiacim účtom; tento účet je bez viazanosti, bez nutnosti minimálneho zostatku; úrok 0,05%;

c, eMax Plus – sporiaci účet s úrokom 1%

– zaujímavosťou je, že mBank aktuálne poskytuje finančnú odmenu pri otvorení nového účtu

mPôžička Plus

Úrok: prvé, čo by vás na mohlo upútať je 9,9%-ná úroková sadzba. Dá sa povedať, že v tomto ohľade sú v porovnaní s ostatnými bankovými spoločnosťami na čele. To, že zákazník je pre nich na prvom mieste, dokazuje aj fakt, že mBank pôžička nemá problém vám dorovnať úrok, ak prídete s lepšou ponukou konkurenčnej spoločnosti. Pevne zafixované je aj RPMN – 10,36%. A teda nezáleží na tom, akú veľkú mBank pôžičku si zoberiete, prípadne akú dlhú dobu ju plánujete splácať.

Výška úveru: požičať si je možné už od 350-tich eur. Horná hranica mPôžičky je na 20 000-och eurách.

Splatnosť: pôžička mBank je splatná v intervale od 12 do 84 mesiacov. Sami si určíte, či chcete napr. 350 požičaných eur splácať 12 alebo až 84 mesiacov. A to všetko bezo zmeny výšky úroku.

S pôžičkou si dokonca môžete znížiť mesačné splátky, predĺžiť dobu splácania alebo zmeniť termín splátky. V internet bankingu máte prístup k všetkým vašim splátkam, ako aj informácie o nesplatených úrokoch a o výške dlžnej sumy. Umožňuje poistiť sa v prípade neschopnosti splácania.

Ak jednoducho zabudnete na dátum splatnosti, mBank automaticky využije vaše mKonto, a požadovanú čiastku stiahne. Ak na tomto účte nemáte dostatok prostriedkov, volajte na číslo uvedené nižšie, v časti kontakt.

Výšku úveru, vami určenú splatnosť a výsledný úrok si môžete jednoducho pozrieť pomocou kalkulačky, dostupnej na stránke mBank.

Na stránke mbank je možnosť kalkulačkou zistiť výšku mesačných splátokÚver zadarmo!

Okrem pravidelných mesačných splátok si Mpôžička plus neúčtuje nič za vybavenie účtu, jeho vedenie, mimoriadne splátky a ani za predčasné splatenie. Rovnako zadarmo je aj inkaso z osobného účtu, či posielanie elektronických mesačných výpisov na vami zadaný mail.

Žiadosť

Ak ste už klientom, stačí, že o ňu požiadate pomocou internet bankingu. V prípade schválenia vám príde sms, ktorú je potrebné potvrdiť. Peniaze vám prídu na vaše mKonto.

Ak ste nový zákazník, bude potrebné vypísať online formulár so žiadosťou o pôžičku mBank a potom navštíviť niektorú z pobočiek. Nasleduje potvrdenie pripravenej zmluvy cez sms v internet bankingu. Peniaze prídu na novozaložené mKonto.

V niektorých prípadoch je žiadosť o mPôžičku bez dokladovania príjmu. Ak sa stane, že celú vypožičanú čiastku budete môcť splatiť skôr, ako to určuje zmluva, je to bez poplatku. Ak žiadaná suma prekračuje 3 300 eur, je potrebné doložiť súhlas manžela/manželky s uzatvorením úverovej zmluvy.

Požiadavky na vyhovenie žiadosti

Ak sa vám ponuka mPôžičky zapáčila, je potrebné počítať s prísnejšími kritériami jej získania. Keďže ide o bankovú inštitúciu, bude to o niečo zložitejšie, ako pri nebankových.

Veľké šance na schválenie žiadosti o mBank pôžičku máte, ak:

– ste plnoletá fyzická osoba

– ste spôsobilý/á na právne úkony

– máte stály zdroj príjmov (za stály zdroj príjmov sa neberie skúšobná ani výpovedná lehota)

– vaše trvalé alebo prechodné bydlisko a kontaktná adresa sa nachádzajú na území SR

– nemeškáte so splátkou v inej banke

– nemáte negatívny záznam v registri dlžníkov (hlavne v Credit Bureau)

– v súčasnej dobe nemáte žiadny dlh voči mBank

Ku žiadosti bude potrebné doložiť váš príjem. Ak je pravidelne zasielaný na mKonto, nemusíte zasielať iné dokumenty o príjme. Ak nie je pripisovaný na mKonto, musíte podľa toho, do akej kategórie žiadateľa sa zaraďujete, dokladovať buď:

a, príjem zo závislej činnosti, a to formou odoslania posledných 3 kompletných výpisov z účtu, na ktorý dostávate príjem alebo potvrdenie o výške príjmu na formulári mBank

b, príjem zo závislej činnosti v zahraničí (dokumenty z bodu a,)

c, príjem z podnikania, a to zaslaním naposledy podaného daňového priznania, potvrdením o zaplatení dane z Daňovému úradu, ako aj doklad o žiadnych podlžnostiach

d, invalidný, starobný, výsluhový alebo vdovský dôchodok, a to doložením dokumentu o priznaní dôchodku a posledného kompletného výpisu z účtu, na ktorý je dôchodok prijímaný

e, príjem z podielu na zisku, a to doložením daňového priznania spoločnosti, zápisu z valného zhromaždenia o rozdelení zisku, ako aj doložením výpisov z účtu potvrdzujúcich prijatie mzdy

f, príjem z prenájmu, a to odoslaním naposledy podaného daňového priznania, potvrdenia o zaplatení dane a odoslaním nájomnej zmluvy

MBank vás môže požiadať aj o ďalšie dokumenty, ktoré tu priamo nie sú uvedené.

Kontakt:

telefonické informačné centrum : 0850 60 60 50 (zo Slovenska)

+421 2 32 101 080 (pre volania zo zahraničia)

mailový kontakt : kontakt@mbank.sk

Ak chcete volať vo veci omeškania splátok, kontaktujte oddelenie vymáhania pohľadávok na 0918 969 921 od pondelka do piatka, v čase 8:00-16:30 alebo napíšte na pohladavky@mbank.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *