Profi Credit pôžičky

Spoločnosť profi credit patrí na Slovensku medzi tie najsérioznejšie firmy v oblasti pôžičiekMedzi významných hráčov na poli poskytovania úverových finančných služieb môžeme s určitosťou zaradiť spoločnosť Profi Credit. Táto nebanková spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2000 a patrí do nadnárodnej finančnej skupiny Profireal Group. Profireal Group okrem Slovenska poskytuje svoje služby vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy, v Českej republike, Poľsku, Bulharsku a Rusku. Svojim klientom poskytol Profireal Group úvery v celkovej hodnote viac ako 1,37 miliardy eur.

Spoločnosť Profi Credit Slovakia sa snaží komunikovať so svojimi klientmi priamo, cez svojich obchodných zástupcov. Profi Credit pôžičky a úvery môžete uzavrieť prostredníctvom širokej siete finančných špecialistov, ktorí Vás kedykoľvek radi osobne navštívia. Len v rámci Slovenskej republiky pôsobí viac ako 500 finančných agentov, ktorí poskytujú klientom poradenstvo s cieľom výberu toho najvýhodnejšieho produktu z portfólia spoločnosti. V roku 2014 poskytla spoločnosť úvery 28 485 klientom a celkový objem týchto úverov prekročil 78 miliónov eur.

Nezáväzná žiadosť

V prípade, ak hľadáte vhodnú pôžičku a rozhodujete sa medzi viacerými spoločnosťami, prípadne nemáte s pôžičkami od spoločnosti Profi Credit skúsenosti, nasledujúci prehľad ich základných produktov Vám snáď pomôže zorientovať sa v ponuke tejto spoločnosti. Istou zárukou solídnosti tejto spoločnosti Vám môže byť to, že ako jedna z mála nebankových spoločností dostala od Národnej banky Slovenska licenciu na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Firma poskytuje tri základne úverové produkty: Zamestnanecký úver, pôžičku a Preklenovaciu pôžičku. V krátkodobom období plánuje spoločnosť uviesť na trh produkt s poistením schopnosti splácať úver, no v našom článku sa budeme venovať len Profi Credit pôžičkám a produktom, ktoré sú pre Vás dostupné ihneď. Predstavíme ich jednotlivé parametre, podmienky pre ich získanie a v prípade, že Vás niektorá z nich osloví, potrebné kontakty nájdete v závere článku pod názvom „Kontakty“.

Zamestnanecký úver

Základná charakteristika:

 • výška úveru od 300 € do 1500 €
 • rýchle schválenie, peniaze do 24 hodín na účte
 • doba splácania 18 až 42 mesiacov
 • bez dokladovania účelu
 • peniaze hneď na účet
 • pôžička aj pre dôchodcov a ženy na materskej dovolenke
 • bez poplatku za poskytnutie úveru

Podmienky profi credit pôžičky sú férovo nastavenéZamestnanecký úver je jedným zo základných produktov spoločnosti. Je vhodný na pokrytie neočakávaných výdavkov, či bežných životných nákladov (nedoplatok za plyn, nákup novej práčky atď.). Ako hovorí už samotný názov, je primárne určený pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere s pravidelným príjmom. Toto zamestnanie však môžu vykonávať aj mimo územia Slovenskej republiky, konkrétne v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku alebo Nemecku. Okrem zamestnancov, o tento úver môžu požiadať aj dôchodcovia poberajúci dôchodok (starobný, invalidný, vdovský, atď.), či ženy na materskej dovolenke. Zamestnanecký úver je bezúčelový, čiže nemusíte dokladovať na čo chcete pôžičku použiť. Tento úver Vám umožňuje požičať si od 300 do 1500 € s dobou splácania 12 až 48 mesiacov. Po uhradení niekoľkých splátok poskytuje klientom automaticky revolving, čiže možnosť požičať si znovu ďalšie financie. Vybavenie pôžičky je bezplatné, no negatívom sú vysoké úrokové sadzby 70,07%. Na stránke spoločnosti nenájdete Profi Credit kalkulačku, čiže je náročne zistiť výšku splátok, či výslednú sumu. Splácanie úveru je riešené pravidelnými mesačnými splátkami cez bankový účet. Firma pristupuje k svojim klientom individuálne a zvýhodňuje tých, ktorí opakovane využívajú tento produkt. Okrem toho má Profi Credit službu Bonitný klient, ktorá poskytuje novým klientom po vyhodnotení ich bonity a naplnení istých podmienok výhodnejšie úverové podmienky.

Podmienky získania úveru a potrebné doklady:

 • vek minimálne 18 rokov
 • pravidelný mesačný príjem (plat, dôchodok, materská)

Doklady:

 • občiansky preukaz klienta (prípadne ručiteľa)
 • originál potvrdenia zamestnávateľa o výške príjmu alebo výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace, či výplatná páska za posledný odpracovaný mesiac (prípadne aj ručiteľ)
 • dôchodcovia predkladajú dôchodkový výmer
 • predloženie aspoň jedného „kontaktného dokladu“ (SIPO, vyúčtovanie za elektrinu, výpis z účtu)
 • ďalšie doklady potvrdzujúce iný príjem (napr. výživné)

Profi úver

Základné charakteristika:

 • výška úveru od 1000 € do 33000 €
 • doba splácania 24 – 48 mesiacov
 • možnosť bezplatného odkladu dvoch splátok
 • možnosť mať nedoplatok voči štátu až 660 €
 • pre živnostníkov a podnikateľov
 • nutná zábezpeka

Je určený pre živnostníkov a podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie na Slovensku. Môžu to byť aj začínajúci podnikatelia, ktorí by inak nedostali možnosť prefinancovať svoje podnikateľské zámery. K žiadosti o poskytnutie úveru nie je potrebné predkladať podnikateľský plán. Suma, ktorá môže byť poskytnutá začína od 1000 €, horná hranica je bez obmedzenia, odvíja sa od hodnoty zábezpeky. Doba splatnosti je od 2 do 4 rokov. Pri posudzovaní úveru je najdôležitejším kritériom hrubý ročný príjem, záujemca o tento typ úveru ho musí mať minimálne vo výške 4999 €. Profi Credit tvrdí, že úver môžete získať aj keď aktuálne nevykazujete zisk, no podnikateľský subjekt, ktorý funguje kratšie ako jeden rok a má ročný príjem nižší ako 10 000 € musí preukázať bonitného ručiteľa.

Podmienky získania úveru a potrebné doklady:

 • minimálny hrubý ročný príjem vo výške 4999 €
 • žiadateľ, ktorý podniká menej ako 1 rok s hrubým ročným príjmom nižším ako 10 000 €, musí doložiť bonitného spoludlžníka

Doklady:

 • občiansky preukaz žiadateľa
 • občianske preukazy osôb, ktoré sú oprávnené byť konateľmi spoločnosti, podľa výpisu z OR SR
 • výpis z účtu / kartička k účtu
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie / výpis z OR SR
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči nej väčší ako 600 €
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné 3 mesiace, ktoré dokumentujú, že žiadateľ podniká
 • v prípade spoludlžníka je nutné doložiť jeho občiansky preukaz a príjem

Preklenovací úver

Základné charakteristika:

 • výška úveru od 1000 € do 33000 €
 • doba splácania 3 – 18 mesiacov
 • možnosť predčasného splatenia
 • možnosť bezplatného odkladu dvoch splátok
 • možnosť mať nedoplatok voči štátu až 660 €

Hlavnou cieľovou skupinou Preklenovacieho úveru od Profi Creditu sú dlhodobejšie fungujúci živnostníci a podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú na kratší čas uhradiť nejaké nepredvídané výdavky, či prefinancovať svoje podnikanie. Suma poskytnutá na tento úver je totožná s Profi úverom, rozdiel je v kratšej dobe splácania 3 až 18 mesiacov. Veľkou výhodou je možnosť predčasného splatenia a nutné zaistenie zmenkou, podľa ktorej sa nastavujú individuálne parametre pre každého žiadateľa.

Podmienky získania úveru a potrebné doklady:

 • podmienky a doklady na získanie Preklenovacieho úveru sú totožné s podmienkami Profi úveru (pozrite vyššie)

Kontakty

Spoločnosť umožňuje záujemcom požiadať o úver hneď niekoľkými spôsobmi:

Online – na stránke vyplníte formulár s osobnými údajmi, následne si call centrum overí tieto údaje a sprostredkuje stretnutie so svojim obchodným zástupcom

Telefonicky – zavoláte na infolinku 0800 333 033

– necháte im svoj tel. kontakt a spoločnosť Vás bude spätne kontaktovať

Osobne – skontaktujete finančného agenta Profi Creditu, ktorý Vám najviac vyhovuje, resp. je najbližšie k Vášmu bydlisku a všetky potrebné kroky k uzatvoreniu úveru s Vami prerokuje osobne

Profi Credit Egate – pre jednoduchšie spravovanie úveru majú klienti prístup do svojho účtu prostredníctvom portálu Egate. Pri prihlásení je potrebné zadať meno, heslo a vopred určenú pozíciu z GRID karta

Adresa spoločnosti:

Profi Credit Slovakia, s.r.o.

Pribinová 25

824 96 Bratislava

e-mail: proficredit@proficredit.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *